Tìm kiếm   

Cờ tướng 2 người
Người chơi 1 dùng phím ADSW, Space dùng để chọn cờ và X để bỏ chọn. Người chơi 2 dùng phím mũi tên, dùng phím end, home để chọn cờ hoặc bỏ chọn
 
Quảng cáo
Quảng cáo